Məhsullar

 • Qazma avadanlıqları

  Qazma cihazları
  • Baltalar (qazma və dağ-mədən)
  • Baltaüstu amortizatorlar
  • Stabilizator və kalibratorlar
  • Genişləndiricilər
  • Süxurgötürmə avadanlığı
  • Quyudibi mühərrik
  Buruq avadanlıqları
  • Qazma prosesinin ölçü sistemləri (MWD/LWD/EM)
  • Akseleratorlar
  • Pakerlər
  • Bərkitmə kolonları
  • Yan gövdələrin kəsilməsi üçün sistemlər
  • Qəza tutqu avadanlığı
  • Frezer avadanlığı
  İri bloklu avadanlıqlar
  • Buruq avadanlıqları (mobil və stasionar)
  • Əsaslı təmir qurğuları
  • Atqı əleyhinə avadanlıqlar
  • TopDrive sistemləri
  • Hidravlik açarlar
  • Qazma həllərinin təmizləmə sistemləri
  • Qazma nasosları
  • Sementləmə aqreqatları
  Boru məhsulları
  • Qazma boruları
  • Bərkitmə boruları
  • Ağırlaşdırılmış qazma boruları (AQB)
  • Qeyri-maqnit AQB
  • Qalındivarlı AQB
  • Ön qazma boruları
 • Mexanika və Elektrik avadanlıqları

  • Mühərrik və mühərrik hissələri
  • Generator və transformatorlar
  • Yükqaldırma avadanlıqları və kranlar
  • İşıqlandırma və elektrik cihazlar
  • Mexanika ve elektrik avadanlıqları ehtiyat hissələri
 • Nəzarət ölçü cihazları (NÖC) və Avtomatika vasitələri

  • Nəzarət ölçü cihazları
  • Metroloji yoxlama avadanlıqları
  • Laboratoriya avadanlıqları
  • NÖC və avtomatika vasitələri üçün alətlər(quraşdırma avadanlıqları)
 • Neft-qaz təhlükəsizliyi məhsulları

  • Yanğından mühafizə məhsulları
  • Təhlükəli maddələrdən qorunma vasitələri
  • Təhlükəsizlik və fərdi mühafizə vasitələri
 • Neftayırma və neftkimya avadanlıqları

  • Saxlanc avadanlıqları
  • Separatorlar və filtrlər
  • Kompressor və turbinlər